HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

Można wybrać jeden z kilku języków i dialektów, dzięki czemu aplikacje ze zlokalizowaną zawartością będą wyświetlane w prawidłowy sposób.

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania.
  2. Stuknij pozycję Języki. Pierwszy język na liście to domyślny język wyświetlania.
  3. Stuknij pozycję Dodaj język, aby dodać kolejny język do listy, a następnie wybierz regionalną odmianę danego języka.
    Wskazówka: Można nacisnąć i przytrzymać obok żądanego języka i przeciągnąć go na początek listy w celu ustawienia jako język wyświetlania.
  4. Aby usunąć języki z listy, stuknij kolejno pozycje > Usuń, a następnie zaznacz języki, które chcesz usunąć.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?