HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Tworzenie grup kontaktów z etykietami

Kontakty można organizować, tworząc grupy z etykietami.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij aplikację Kontakty.
 2. Stuknij kolejno pozycje > Utwórz etykietę.
 3. Wprowadź nazwę etykiety, a następnie stuknij OK.
 4. Stuknij pozycję Dodaj kontakty.
 5. Naciśnij i przytrzymaj pierwszy kontakt, który chcesz dodać, a następnie stuknij inne kontakty do dodania.
 6. Po zakończeniu zaznaczania stuknij pozycję Dodaj na górze ekranu.

Wysyłanie wiadomości lub wiadomości e-mail do kontaktów z etykietą

Ważne: Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.
 1. Na ekranie Kontakty stuknij .
 2. Stuknij nazwę etykiety kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość lub wiadomość e-mail.
 3. Stuknij , a następnie stuknij pozycję Wyślij e-maila lub Wyślij wiadomość.

Edytowanie etykiety

 1. Na ekranie Kontakty stuknij
 2. W obszarze Etykiety stuknij etykietę, którą chcesz edytować.
 3. Możesz:
  • Zmienić nazwę etykiety, stukając kolejno pozycje > Zmień nazwę etykiety.
  • Dodać więcej kontaktów do grupy, stukając .
  • Usunąć kontakty z grupy, stukając kolejno pozycje > Usuń kontakty.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?