HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić w przypadku niepamiętania hasła, kodu PIN lub wzoru blokady ekranu telefonu?

W przypadku niepamiętania albo utraty hasła, kodu PIN lub wzoru blokady można podjąć maksymalnie 5 prób odblokowania telefonu. Jeśli to się nie powiedzie, dostępnych będzie więcej prób.Upewnij się najpierw, że wprowadzasz prawidłowy wzór, kod PIN lub hasło. Jeśli po wykonaniu kilku prób nadal nie uda się odblokować telefonu, jedynym rozwiązaniem problemu będzie przywrócenie ustawień fabrycznych.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą przycisków sprzętowych?

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI podczas włączania telefonu.
 3. Przytrzymaj przycisk GŁOŚNOŚĆ podczas włączania telefonu, a następnie zwolnij przycisk GŁOŚNOŚĆ po pojawieniu się ekranu z robotem Android.
 4. Naciśnij jednocześnie przycisk ZASILANIE i ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI. Wyświetlony zostanie ekran Odzyskiwanie.
 5. Użyj przycisku GŁOŚNOŚĆ, aby przewinąć do opcji Wyczyść dane/resetowanie do ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
 6. W razie pojawienia się monitu o potwierdzenie użyj przycisku ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI w celu przewinięcia do opcji Tak, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
Uwaga: Upewnij się, że żadne inne opcje na ekranie nie zostały zaznaczone. W przeciwnym razie mogłoby dojść do unieważnienia gwarancji lub uszkodzenia telefonu (brick).
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?