HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).
Ważne: Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Lokalizacja i blokady.
  2. Stuknij pozycję Blokada karty SIM.
  3. Przejdź na kartę karty, do której chcesz przypisać nowy kod PIN.
  4. Włącz przełącznik Wł./wył. obok pozycji Zablokuj kartę SIM, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk OK.
  5. Aby zmienić kod PIN karty, stuknij opcję Zmień kod PIN do karty SIM.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 12+, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

  1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij Dalej.
  2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.
  3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?