HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po przejściu do pozycji Ustawienia można wyświetlić pliki z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzać nimi. Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią telefonu a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu urządzenia do telefonu HTC Desire 12+.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
 2. Stuknij pozycję Pamięć telefonu, a następnie stuknij pozycję Eksploruj lub stuknij nazwę karty pamięci.

  Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.

 3. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
 4. Aby zaznaczyć pliki lub usunąć ich zaznaczenie:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pliki, stuknij kolejno pozycje > Zaznacz wszystko.
 5. Stuknij , a następnie stuknij pozycję Kopiuj do lub Przenieś do.
 6. Stuknij , aby otworzyć menu wysuwane, wybierz typ pamięci do kopiowania lub przenoszenia, a następnie otwórz folder docelowy.
 7. Stuknij pozycję Kopiuj lub Przenieś.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?