HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Ekran blokady

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać na ekranie blokady:
  • Przesuń palcem w górę po ekranie blokady, aby odblokować ekran.
  • Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
  • Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
  • Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aż zobaczysz i . Stuknij , aby odłożyć powiadomienie.
  • Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie stuknij pozycję Wszystkie kategorie lub Więcej ustawień, aby dostosować ustawienia powiadomień.

    Jeśli nie chcesz, aby treść powiadomienia była wyświetlana na ekranie blokady, przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Ustawienia ekranu blokady > Na ekranie blokady, a następnie stuknij pozycję Nie pokazuj żadnych powiadomień.

  • Szczegółowe informacje na temat konfigurowania blokady ekranu lub blokady inteligentnej można znaleźć w części Ustawianie blokady ekranu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?