HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić w przypadku nadmiernego nagrzewania się telefonu?

Nagrzewanie się telefonu jest normalnym zjawiskiem, zwłaszcza podczas ładowania lub korzystania z aplikacji o wysokiej wydajności, nie powinien on jednak nagrzewać się w stopniu uniemożliwiającym jego swobodną obsługę.
 • Upewnij się, że oprogramowanie telefonu i wszystkie zainstalowane aplikacje są aktualne, ponieważ aktualizacje zapewniają często ulepszenia wydajności i mogą pomóc w obniżeniu temperatury telefonu.
 • Unikaj używania telefonu w bezpośrednim świetle słonecznym i miejscach o bardzo wysokiej temperaturze nawet przez krótki czas.
 • Unikaj długotrwałego używania aplikacji, które wymagają znacznych zasobów procesora lub wideo.
 • Odinstaluj każdego menedżera zadań lub aplikacje do oszczędzania baterii.
 • Wyczyść wszystkie ostatnio używane aplikacje lub uruchom ponownie telefon, aby aplikacje działające w tle nie przyczyniały do wzrostu temperatury telefonu.
 • Nie korzystaj z animowanych tapet ani zbyt wielu widżetów ekranu głównego.
 • Używaj ładowarki i kabla do ładowania firmy HTC. Ładowarki i kable innych firm mogą nie działać prawidłowo, a także mogą być przyczyną nagrzewania się telefonu podczas ładowania.
 • Jeśli telefon nagrzewa się podczas ładowania, odłącz ładowarkę i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie odłóż telefon do ostygnięcia i dopiero wtedy wznów ładowanie.
 • Zapoznaj się z historią użytkowania lub zużyciem baterii, aby sprawdzić, czy z nagrzewaniem się telefonu powiązane jest działanie określonych aplikacji. Jeśli aplikacja jest przyczyną problemu, odinstaluj ją.
Jeśli po zastosowaniu powyższych zaleceń telefon nadal będzie się nadmiernie nagrzewał, może to oznaczać konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych.
Uwaga: Podczas normalnego działania telefon nie powinien nigdy nagrzewać się w stopniu powodującym oparzenia lub inne obrażenia ciała.

Jak sprawdzić w telefonie zużycie baterii?

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Android 8: Stuknij kolejno pozycje Bateria > > Pokaż pełne użycie urządzenia lub Bateria > > Pokaż użycie aplikacji.

   Sprawdź zużycie baterii w obszarze Całkowite zużycie przez aplikacje/urządzenie od ostatniego ładowania.

  • Android 6 lub 7: Stuknij Zasilanie > Zużycie baterii.
  Można sprawdzić, które elementy sprzętowe, aplikacje i usługi zużywają najwięcej energii baterii.
Jeśli niektóre aplikacje zużywają dużo energii, należy zastosować się do poniższych porad, które mogą pomóc w wydłużeniu czasu pracy baterii:
 • Przejdź do ustawień aplikacji i dostosuj częstotliwość synchronizacji danych.
 • W systemie Android 8 można wyłączyć działanie niektórych aplikacji w tle. Po wyświetleniu zużycia baterii stuknij aplikację, a następnie wyłącz przełącznik Aktywność w tle.
  Uwaga:
  • Wyłączenie ustawienia Aktywność w tle może mieć wpływ na powiadomienia aplikacji.
  • Jeśli ustawienie to nie jest widoczne, oznacza to, że dana aplikacja automatycznie ogranicza zużycie baterii w tle.

Więcej porad dotyczących oszczędzania baterii można znaleźć w części Jak oszczędzać energię baterii?.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje System > Resetuj.
  • Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.
 3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych, a następnie stuknij pozycję Resetuj telefon.

  Jeśli w urządzeniu ustawiona została blokada bezpieczeństwa, należy także wprowadzić informacje zabezpieczające.

 4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko lub stuknij przycisk OK po pojawieniu się monitu.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?