HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Określ, czy zdjęcia mają zostać wykonane za pomocą aparatu głównego czy przedniego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Stuknij kolejno pozycje > Odliczanie, a następnie ustaw czas odliczania.
  4. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę . Aparat wykona zdjęcia po odliczeniu określonego czasu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?