HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

 • Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
 • Gry online
 • Pobieranie aplikacji, map i plików
 • Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
 • Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
 • Używanie telefonu HTC Desire 12+ jako hotspota Wi‍-Fi
 • Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tethering przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi‍-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Oszczędzanie danych

Funkcja Oszczędzanie danych pomaga minimalizować koszty związane z danymi komórkowymi poprzez ograniczanie użycia danych w tle. Umożliwia także ustawienie nieprzerwanego dostępu aplikacji, takich jak aplikacja poczty e-mail, do połączenia danych i ich ignorowanie przez funkcję Oszczędzanie danych.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Użycie danych.
 3. Stuknij pozycję Oszczędzanie danych, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 4. Stuknij pozycję Nieograniczony dostęp do danych, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył. obok aplikacji, które mają mieć dostęp do połączenia danych nawet po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Łącz się z sieciami partnerskimi operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Ostrzeżenie: Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Sieć komórkowa.
 3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM przejdź na kartę karty SIM, którą chcesz ustawić.
 4. Stuknij pozycję Dane w roamingu, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Monitorowanie zużycia danych

Można monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.
Uwaga: Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 12+ może się różnić, i być mniejsze, od rzeczywistego wykorzystania danych.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Użycie danych.

  Na górze widoczny będzie pasek z informacjami o wykorzystaniu danych do danego dnia, o cyklu użycia danych, a także o alercie, ostrzeżeniu i limicie w przypadku ich ustawienia.

 3. Po włączeniu pozycji Transmisja danych stuknij pozycję Komórkowa transmisja danych dla karty, którą chcesz ustawić, a następnie stuknij ikonę .
 4. Stuknij pozycję Cykl rozliczeniowy, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl użycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
 5. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Ustaw próg ostrzegawczy, aby ją włączyć, a następnie stuknij pozycję Próg ostrzegawczy, aby wprowadzić ilość wykorzystanych danych, która generować będzie alert przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych. Stuknij , aby zmienić jednostkę.
 6. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Ustaw limit transmisji danych, aby ją włączyć, a następnie stuknij pozycję Limit danych, aby wprowadzić ustaloną wartość użycia danych, która będzie powodować automatyczne wyłączenie połączenia danych. Stuknij , aby zmienić jednostkę.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Użycie danych.
 3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij pozycję Komórkowa transmisja danych dla karty, o której informacje chcesz wyświetlić.
 4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
 5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?