HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Jasność ekranu

Poziom jasności ekranu może być dostosowywany automatycznie lub ustawiany ręcznie.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Wyświetlacz.
  2. Użyj funkcji Jasność adaptacyjna w celu automatycznego dostosowywania jasności ekranu w zależności od oświetlenia w otoczeniu. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

    Jeśli chcesz ręcznie ustawiać jasność ekranu, stuknij przełącznik Wł./wył. funkcji Jasność adaptacyjna, aby ją wyłączyć.

  3. Stuknij pozycję Poziom jasności, a następnie przeciągnij suwak.

    Pozycja ta umożliwia ustawienie maksymalnego poziomu jasności dla funkcji Jasność adaptacyjna po jej włączeniu lub ręczne ustawianie jasności ekranu, gdy funkcja ta jest wyłączona.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?