HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Ładowanie baterii

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 12+ należy naładować baterię.
Ważne:
  • Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 12+ konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
  • Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu micro USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 12+. Kiedy poziom naładowania baterii jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
  1. Podłącz małą wtyczkę przewodu micro USB do gniazda micro USB.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu micro USB do zasilacza.
  3. Aby rozpocząć ładowanie baterii, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
Uwaga:
  • Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie baterii może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
  • Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
  • Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii telefon HTC Desire 12+ może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
  • W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?