HTC Desire 20+‎

Handleidingen

< < Menu

Burstopnamen maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.
  1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Ga naar de stand Foto als je daar nog niet in bent. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Houd ingedrukt Camera shutter button.

    De camera maakt opeenvolgende opnames van het onderwerp.

Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden