HTC U Play‎

Handleidingen

< < Menu

Wat is de HTC Sense Home widget?

Krijg snel toegang tot apps, snelkoppelingen en mappen die je het vaakst gebruikt gebaseerd op waar je bent. Met de HTC Sense Home widget past de HTC U Play zich voortdurend aan jouw manier van gebruiken aan. Bijvoorbeeld: apps die je vooral voor je werk gebruikt, verschijnen als je op kantoor bent. De HTC Sense Home widget verandert afhankelijk van of je thuis, op het werk of elders bent.

De HTC Sense Home widget instellen

Het instellen van de HTC Sense Home widget gaat snel en gemakkelijk.
Belangrijk:
 1. Tik op het instelscherm van de HTC Sense Home widget op Tik om te personaliseren > Instellen.
 2. Tik waar je bent om het instellen van de widget te voltooien.
 3. Tik op de widget op Uitvouwen > Knop meer opties > HTC Sense Home aanpassen.
 4. Selecteer alle opties op het scherm en druk op .

Je thuis- en werklocaties instellen

In de HTC Sense Home widget stel je je thuis- en werklocaties in gebaseerd op je adres, Wi-Fi-netwerk of beide.

Je kunt meerdere adressen en Wi‍-Fi-netwerken koppelen aan elk van deze locaties. Met gebruik van je ingestelde adressen of Wi‍-Fi-netwerken kan de HTC Sense Home widget bepalen waar je bent en de juiste apps weergeven.

 1. Schuif op je beginscherm naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
 2. Tik op Uitvouwen > > Locaties instellen.
 3. Kies de locatie die je wilt instellen.
 4. Tik op en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik op Adres en vervolgens voer je je straatadres in of selecteer het op de kaart.
  • Tik op Wi-Fi-netwerk en selecteer een of meer Wi‍-Fi-netwerken die je wilt koppelen aan de locatie.
 5. Wanneer je klaar bent met het instellen van je thuis- en werklocaties, druk je op .

Handmatig van locatie wisselen

De HTC Sense Home widget verandert automatisch van locatie, afhankelijk van waar je bent. Je kunt de locatie ook handmatig veranderen in de HTC Sense Home widget.

Om de HTC Sense Home widget automatisch de locaties te laten veranderen, moet je er voor zorgen dat de locatiedienst is ingeschakeld. Zie Locatiediensten in- of uitschakelen.

 1. Schuif op je beginscherm naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
 2. Tik op Uitvouwen en selecteer de gewenste locatie.

Apps vastzetten en losmaken

Door apps, snelkoppelingen of mappen vast te zetten op de HTC Sense Home widget zorg je er voro dat ze op de widget blijven staan.

Items in de HTC Sense Home widget hebben een van twee staten: vastgezet of niet vastgezet. Niet-vastgezette items worden automatisch vervangen door vaker gebruikte items.

 1. Schuif op je beginscherm naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
 2. Gebruik een van de volgende methodes:
  • Om een item vast te zetten, houd je het ingedrukt tot je Vastgezet ziet.
  • Om een item los te maken, houd je het ingedrukt tot de voortgangsbalk is voltooid.

Apps toevoegen aan de HTC Sense Home widget

Voeg je favoriete apps, snelkoppelingen of mappen toe aan de HTC Sense Home widget.
 1. Tik in het beginschermop .
 2. Houd de app, snelkoppeling of map ingedrukt die je aan de widget wilt toevoegen.
 3. Sleep het item naar de gewenste plaats in de HTC Sense Home widget.
De app, snelkoppeling of map wordt toegevoegd aan de HTC Sense Home widget en op zijn plaats vastgezet.

De map Suggesties in- en uitschakelen

De map Suggesties is een slimme map in de HTC Sense Home-widget die inhoud dynamisch wijzigt afhankelijk van je gebruik. Je kunt de map Suggesties uitschakelen als je niet wilt dat het wordt weergegeven in de widget.
 1. Schuif op je Beginscherm naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
 2. Tik op Uitvouwen en vervolgens op > Slimme mappen weergeven/verbergen.
 3. Selecteer of wis Map Suggesties weergeven.
 4. Tik op OK.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden