HTC U Play‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.
 1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tik op .
 3. Tik op Totale stilte, Alleen alarmen of Alleen prioriteit afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer Alleen prioriteit wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
 4. Tik op Totdat je dit uitschakelt als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op of voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
 5. Tik op Gereed om het te activeren.
Het pictogram Niet storen wordt weergegeven in de statusbalk.
Tip: Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op Nu stoppen om Niet storen-modus snel uit te schakelen.
Opmerking: Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.

Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op Niet storen > Prioriteit staat alleen toe.
 3. Tik op de schakelaar Aan/Uit naast de items die je wilt toestaan.
 4. Tik op Berichten van of Oproepen van om te selecteren wie contact met je kan opnemen.
 5. Tik op Goedgekeurde contacten beheren en tik vervolgens op om contacten toe te voegen aan je lijst met uitzonderingen.

  Voor het verwijderen van contacten of nummers uit de lijst, tik je op > Contacten verwijderen.

Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op Niet storen > Planningen.
 3. Tik op Regel toevoegen.
 4. Voer een naam in voor de regel, en selecteer vervolgens of het moet worden gebaseerd op tijd of een voorval.
  Regel Instellingen
  Regeltijden
  • Stel de dagen in.
  • Stel de begin- en eindtijd in.
  • Selecteer een niveau voor Niet storen.
  Regelgebeurtenis
  • Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken.
  • Stel een conditie in voor het type antwoord.
  • Selecteer een niveau voor Niet storen.
Tip: Je kunt een schema in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar Aan/Uit bij het weergeven vand e details van het schema.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden