HTC U Play‎

Handleidingen

< < Menu

Meldingen

Meldings-LED

De meldings-LED:
 • Brandt groen als de HTC U Play is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
 • Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
 • Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
 • Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik onder Meldingen op Flash-LED voor meldingen. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
 3. Tik op LED-meldingen beheren. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.
Tip: Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.

Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.
Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.
Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.
 • Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
 • Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
 • Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts. Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op .
Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstscherm om ze allemaal te zien.
Opmerking: Je kunt veranderen welke app-meldingen je wilt ontvangen. Zie App-meldingen beheren.

App-meldingen beheren

Je kunt de prioriteit, gevoeligheid en nog veel meer instellen.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op App-meldingen beheren en tik vervolgens op de app om in te stellen.

  Je kunt een melding op het meldingenscherm ook geselecteerd houden en op tikken.

 3. Tik op de schakelaar Aan/uit naast de optie die je wilt schakelen.
Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingenvenster en op het vergrendelscherm.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden