HTC U Play‎

Handleidingen

< < Menu

Een ontgrendelingspatroon creëren voor sommige apps

Voeg een beveiligingspatroon toe aan enkele geïnstalleerde apps die je behandelt als privé. Vergrendel deze apps voor het vereisen van een ontgrendelingspatroon wanneer de app wordt geopend, waarbij wordt vermeden dat anderen het zonder je toestemming openen.
  1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Boost+.
  2. Tik op Apps vergrendelen.
  3. Teken je gewenste ontgrendelingspatroon.
  4. Je kunt je aanmelden bij je Google-account of een beveiligingsvraag beantwoorden. Dit dient alleen als je verificatiemethode voor het resetten van het ontgrendelingspatroon.
  5. Tik op de schakelaar Aan/uit naast een app voor het vereisen van een ontgrendelingspatroon om het te openen.
  6. Druk op .
Tip:
  • Voor het wijzigen van het ontgrendelingspatroon van de app, tik je op Apps vergrendelen, en teken vervolgens je ontgrendelingspatroon. Tik op Knop meer opties > Patroon wijzigen.
  • Voor het gebruiken van je vingerafdruk voor het ontgrendelen van apps, tik je op Apps vergrendelen. Wanneer je wordt gevraagd om het ontgrendelingspatroon te tekenen, tik je op Knop meer opties, en selecteer vervolgens de optie Vingerafdruk gebruiken om te ontgrendelen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden