HTC U Play‎

Handleidingen

< < Menu

De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik je telefoon als wereldklok voor het bekijken van de datum en tijd in steden over de hele wereld. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.
  1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Klok.
  2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
  3. Gebruik de bladerwieltjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
  4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op Herhalen.
  5. Tik op Gereed.
Tip:
  • Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
  • Als je meer dan drie alarms moet instellen, tik op Alarm toevoegen.

De datum en tijd met de hand instellen

  1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Klok.
  2. Tik in het tabblad Wereldklok op > Datum en tijd instellen.
  3. Wis de keuzevakjes Autom. tijd en datum en Automatische tijdzone en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.
Tip: Kies voor weergave van militaire tijd de optie 24-uren notatie gebruiken.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden