HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Switching between silent, vibrate, and normal modes

Do one of the following:
  • Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button, and then toggle between Ring icon, Vibrate icon, or Mute icon to change modes.
  • Go to Settings, and then tap Sound & notification > Sound profile.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?