HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Can I cut my micro SIM to a nano SIM so it can fit in my HTC device?

No, DON'T DO SO. The micro SIM is thicker than the nano SIM. If you insert a modified SIM, it may get stuck in the SIM slot. You can get a nano SIM from your mobile operator or the retail store where you bought your HTC device.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?