HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Removing a Home screen item

  1. Press and hold the widget, icon, or sticker you want to remove, and then drag it to Delete icon.
  2. When the item turns red, lift your finger.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?