HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Why is there noise when I use my previous HTC USB Type-C earphones on HTC U11?

That's because earphones supplied with phones such as HTC U Ultra, HTC U Play, and HTC 10 evo don't have Active Noise Cancellation. You need to use the HTC USonic with Active Noise Cancellation earphones that came with HTC U11.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?