HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I enable or disable a device administrator app?

  1. Go to Settings.
  2. Do one of the following:
    • Tap Security & location > Advanced > Device admin apps.
    • Tap Security > Advanced > Device admin apps.
  3. Tap a device administrator app.
  4. Choose whether to activate or deactivate the app.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?