HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Calling a number in a message, email, or calendar event

When you receive a text message, email, or calendar event that has a phone number in it, you can just tap the number to place a call.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?