HTC Desire 21 pro 5G‎

Handleidingen

< < Menu

De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik je telefoon als wereldklok voor het bekijken van de datum en tijd in steden over de hele wereld. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

De datum en tijd met de hand instellen

 1. Afhankelijk van je HTC-apparaat, open je de app Klok vanuit het Home-scherm of Apps-scherm.
 2. Tik in het tabblad Wereldklok op > Datum en tijd instellen.
 3. Tik op de Netwerktijd gebruiken Aan/uit-schakelaar en de Netwerktijdzone gebruiken Aan/uit-schakelaar om de opties uit te schakelen.
 4. Stel de tijdzone, datum en tijd als vereist in.
Tip: Voor het inschakelen of uitschakelen van militaire tijdnotatie, tik je op de 24-uren notatie gebruiken Aan/uit-schakelaar.

De woonplaats instellen

 1. Tik in het tabblad Wereldklok op More options button > Tijdzone van huis instellen.
 2. Typ de naam van je woonplaats.
 3. Blader door de lijst en tik op je woonplaats.

Een stad toevoegen aan het scherm Wereldklok

 1. Tik in het tabblad Wereldklok op Add city.
 2. Voer de naam van de stad in die je wilt toevoegen.
 3. Blader door de lijst en tik op de stad die je wilt toevoegen.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.
 1. Afhankelijk van je HTC-apparaat, open je de app Klok vanuit het Home-scherm of Apps-scherm.
 2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
 3. Gebruik de scrollwielen om de alarmtijd in te stellen.
 4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op Herhalen.
 5. Tik op Gereed.
  Image showing how to set an alarm.
Tip:
 • Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
 • Tik op Add alarm als je meer dan drie alarms moet instellen.
 • Tik opMore options button > Instellingen voor het instellen van het alarmvolume, het alarm geleidelijk aan luider laten klinken, en meer.

Het alarm in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Wanneer het alarm op je HTC-apparaat af gaat, tik je op of veeg je omhoog op de schermknoppen om het alarm uit te schakelen of in de sluimerstand te zetten. Als je een smartphone gebruikt, kun je ook drukken op de VOLUME-knoppen voor sluimerstand, of de telefoon draaien om het alarm uit te schakelen.
Voor het wijzigen van je alarminstellingen:
 1. Tik op het tabblad Alarms op More options button > Instellingen.
 2. Je kunt instellingen wijzigen, zoals alarmvolume, duur van sluimerstand, en meer.

Een alarm wissen

 1. Tik in het tabblad Alarmen op > Verwijderen.
 2. Voer de alarmen in die je wilt wissen en tik op Verwijderen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden