HTC Desire 21 pro 5G‎

Handleidingen

< < Menu

Een bericht doorsturen

  1. Tik in het startscherm op de app Berichten.
  2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
  3. Houd het bericht ingedrukt totdat het is geselecteerd, en tik vervolgens op Menu button > Doorsturen.
  4. Selecteer het contact in het pop-upvenster. Als het contact niet wordt vermeld, tik je op Nieuw bericht en vervolgens selecteer je of voer je een contact in.
  5. Tik op .
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden