HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Połączenie Wi‍-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi‍-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.
Uwaga: Dostępność i zasięg sygnału Wi‍-Fi zależy od liczby obiektów, przez które sygnał Wi‍-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij pozycję Wi-Fi, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi‍-Fi. Wyświetlona zostanie lista wykrytych sieci bezprzewodowych.
Wskazówka:
 • Aby ręcznie wyszukać sieci Wi‍-Fi, stuknij kolejno pozycje > Odśwież.
 • Stuknij , aby wyświetlić zapisane sieci, włączyć powiadamianie o dostępności publicznej sieci Wi‍-Fi oraz ustawić stan sieci Wi‍-Fi w trybie uśpienia.

Łączenie z siecią Wi‍-Fi

 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi.

 2. Stuknij sieć Wi‍-Fi, z którą chcesz się połączyć.
 3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
 4. Stuknij pozycję Połącz. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi‍-Fi .

Łączenie z siecią Wi‍-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi‍-Fi z funkcją Wi‍-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC Desire 12 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.
 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi.

 2. Stuknij kolejno pozycje > Zaawansowane > Przycisk WPS, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi‍-Fi.
  Uwaga: Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje > Zaawansowane > Kod PIN dla WPS.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?