HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij ikonę . W razie potrzeby przesuń palcem do następnego ekranu.
 3. Stuknij pozycję Całkowite wyciszenie, Tylko alarmy lub Tylko priorytety w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji Tylko priorytety będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
 4. Stuknij pozycję Do momentu wyłączenia, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę lub w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
 5. Stuknij pozycję Gotowe, aby aktywować.
Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.
Wskazówka:
 • Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, a następnie stuknij pozycję Zakończ teraz, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
 • Po zmniejszeniu głośności za pomocą przycisku GŁOŚNOŚĆ do trybu wyciszenia uaktywniony zostanie tryb Tylko alarmy funkcji Nie przeszkadzać.
Uwaga: Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych

W trybie Nie przeszkadzać można ustawić blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, takich jak wyskakujące powiadomienia.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk.
 2. Stuknij kolejno pozycje Nie przeszkadzać > Blokuj czynniki wizualne.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby określić, czy przeszkadzające elementy wizualne mają być blokowane przy włączonym i wyłączonym ekranie.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk.
 2. Stuknij kolejno pozycje Nie przeszkadzać > Dopuszcza tylko priorytetowe.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
 4. Stuknij pozycję Wiadomości lub Połączenia, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.

Ustawianie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić jego włączanie podczas cotygodniowych spotkań.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać > Zasady automatyczne.
 3. Stuknij pozycję Dodaj regułę.
 4. Określ, czy zasada ma dotyczyć godziny czy wydarzenia, wprowadź nazwę zasady, a następnie stuknij OK.
 5. Skonfiguruj parametry zasady.
  Zasada Ustawienia
  Zasada czasowa
  • Ustaw dni.
  • Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.

  Można także określić, czy zasada ma przestać obowiązywać wraz z godziną zakończenia zasady czy kolejnym alarmem ustawionym w aplikacji Zegar.

  Zasada zdarzenia
  • Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę.
  • Ustaw warunek dla typu odpowiedzi.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
Wskazówka: Automatyczną zasadę można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik Wł./wył. po wyświetleniu szczegółów zasady.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?