HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego telefon wolno działa i zawiesza się?

Przetwarzanie zbyt wielu procesów naraz lub zapełnienie pamięci RAM smartfona może mieć wpływ na jego wydajność i powodować opóźnienia, wolne działanie lub zawieszanie się urządzenia. Spróbuj zastosować poniższe wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Wyłączanie i ponowne włączanie telefonu

Wyłączenie telefonu na kilka sekund umożliwia wyczyszczenie i odświeżenie pamięci RAM oraz przywrócenie standardowej wydajności urządzenia.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE do momentu pojawienia się opcji zasilania.
 2. Stuknij polecenie Wyłącz i poczekaj na całkowite wyłączenie telefonu.
 3. Po chwili od wyłączenia telefonu naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE w celu ponownego włączenia urządzenia.

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci

Działanie niektórych aplikacji i procesów może być znacznie wolniejsze w przypadku niewystarczającej ilości dostępnej pamięci lub zainstalowania wadliwej karty pamięci.
Sprawdź pamięć telefonu, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć i usuń lub przenieś pliki w razie zbyt małej ilości dostępnej pamięci. Jeśli telefon obsługuje karty microSD i jedna jest w nim aktualnie zainstalowana, spróbuj wymienić kartę pamięci, aby sprawdzić, czy zwiększy to wydajność.

Aktualizacja aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Upewnij się, że wszystkie aplikacje są zaktualizowane, ponieważ wielu programistów zapewnia w aktualizacjach ulepszenia wydajności.

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play.
 2. Po zakończeniu stuknij Drawer button, a następnie stuknij pozycję Moje gry i aplikacje. Na karcie Aktualizacje wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji zainstalowanych aplikacji.
 3. Stuknij przycisk Aktualizuj wszystkie, aby zaktualizować wszystkie zainstalowane aplikacje. Aby zaktualizować wybrane aplikacje, stuknij przycisk Aktualizuj obok aplikacji.

Odinstalowywanie aplikacji innych firm

Jeśli działanie telefonu ulega często spowolnieniu lub zawieszeniu, może być na nim zainstalowana aplikacja, która nie działa prawidłowo i zużywa zbyt wiele zasobów urządzenia.

Jeśli problemy pojawiły się po zainstalowaniu lub podczas używania określonej aplikacji, spróbuj ją odinstalować, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Jeśli problem nie jest powodowany przez aplikację, wyszukaj aktualizacje oprogramowania telefonu, a następnie pobierz i zainstaluj aktualizację, jeśli jest dostępna.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Stuknij ikonę , wyszukaj pozycję Aktualizacje oprogramowania, a następnie stuknij ją w wynikach wyszukiwania.
  Uwaga: W niektórych modelach telefonów może być konieczne wyszukanie pozycji Aktualizacja systemu.
 3. Wybierz Sprawdzić teraz.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje System > Resetuj.
  • Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.
 3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych, a następnie stuknij pozycję Resetuj telefon.

  Jeśli w urządzeniu ustawiona została blokada bezpieczeństwa, należy także wprowadzić informacje zabezpieczające.

 4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko lub stuknij przycisk OK po pojawieniu się monitu.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Ponowna instalacja aplikacji

Po zresetowaniu urządzenia sprawdź jego wydajność przed ponowną instalacją aplikacji i po jej wykonaniu. Jeśli po ponownej instalacji aplikacji problem będzie nadal występował, oznacza to, że jest on najprawdopodobniej spowodowany przez aplikację, którą należy w związku z tym odinstalować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?