HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych kontaktów itp.
  1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
  2. W menu podręcznym stuknij polecenie Dodaj aplikacje i widżety.
  3. Po zakończeniu stuknij kolejno pozycje Lista rozwijana > Aplikacje lub Skróty.
  4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
  5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.
Wskazówka: Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?