HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi‍-Fi

Można udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
 • Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
 • Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi‍-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej.
 3. Stuknij kolejno pozycje Tethering i punkt dostępu > Hotspot Wi-Fi.

  Po włączeniu hotspota Wi‍-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.

 4. Stuknij pozycję Skonfiguruj hotspot Wi-Fi, a następnie wprowadź nazwę hotspota lub użyj domyślnej.
 5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

  Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 12 jako routera bezprzewodowego.

 6. Stuknij kolejno pozycje Zapisz.
 7. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Przenośny hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC Desire 12 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ważne: Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?