HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Za pomocą aparatu można robić zdjęcia, selfie i nagrywać filmy.
Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu można rozsunąć dwa palce na ekranie Wizjer, aby powiększyć obraz lub zsunąć je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Wybieranie trybu przechwytywania

Domyślnie w aplikacji Aparat ustawiony jest normalny tryb przechwytywania do robienia zdjęć i zmiany ich ustawień. Można wybrać tryb panoramiczny, umożliwiający rejestrowanie szerokich ujęć krajobrazów.
Uwaga: W trybie panoramicznym niektóre funkcje aparatu i ustawienia zdjęć są niedostępne.
Na ekranie Wizjer stuknij ikonę , a następnie:
  • Stuknij ikonę , aby włączyć tryb panoramiczny.
  • Stuknij ikonę , aby wrócić do trybu normalnego.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Ważne: Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

Ustawianie rozdzielczości zdjęcia

Ważne: Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
  3. Stuknij pozycję Rozmiar zdjęcia, aby zmienić jakość i rozmiar zdjęcia.

Wybór trybu sceny

Można włączyć tryb Noc, Sport lub inny z dostępnych trybów sceny w celu dobrania ustawień aparatu do określonej sceny lub warunków podczas fotografowania.
Ważne: Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
  3. Stuknij pozycję Tryb sceny, a następnie wybierz żądany tryb.
Aby zapewnić automatyczne dostosowywanie ustawień aparatu do warunków otoczenia, wybierz opcję Auto.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?