HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Czy możliwe jest wyświetlanie prognozy pogody na ekranie blokady również przy wyłączonej funkcji GPS?

Niestety, nie. Zegar pogodowy na ekranie blokady zapewnia prognozę pogody dla bieżącej lokalizacji użytkownika, dlatego też wymagane jest, aby pozycja Lokalizacja w pozycji Ustawienia była zawsze włączona. Można jednak ręcznie wybrać miasto w widżecie Zegar pogodowy na ekranie głównym, aby zapewnić wyświetlanie lokalnej prognozy pogody nawet wtedy, gdy pozycja Lokalizacja jest wyłączona.
Ważne: Do wyświetlania aktualnych informacji o pogodzie konieczne jest połączenie telefonu z Internetem.
Poniżej opisano sposób ręcznego wyboru miasta w widżecie Zegar pogodowy na ekranie głównym:
  1. Przeciągnij widżet Zegar pogodowy na ekranie głównym do pozycji Edytuj na górze ekranu.
  2. Stuknij miasto, którego prognoza pogody ma być wyświetlana za pomocą widżetu. Jeśli miasto nie jest dostępne, stuknij i dodaj je.
  3. Stuknij przycisk OK.
Wskazówka: Aby wyłączyć funkcję GPS, przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij ikonę , wyszukaj pozycję Lokalizacja, a następnie stuknij ją w wynikach wyszukiwania. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Lokalizacja, aby wyłączyć funkcję GPS.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?