HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Ustawienia lokalizacji

Niektóre aplikacje zapewniają informacje wymagane przez użytkownika na podstawie danych o lokalizacji. Należy wybrać tryb lokalizacji w zależności od żądanego stopnia dokładności, z jakim aplikacje mają określać lokalizację.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Lokalizacja
  2. Jeśli przełącznik Wł./wył. jest wyłączony, stuknij go, aby włączyć tryb lokalizacji.
  3. Stuknij pozycję Tryb, a następnie wybierz jeden z poniższych trybów lokalizacji:
    • Tryb Duża dokładność zapewnia lepsze określanie lokalizacji. Lokalizacja jest określana za pośrednictwem funkcji GPS, sieci Wi‍-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
    • Tryb Oszczędzanie energii korzysta z sieci Wi‍-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Funkcja GPS nie jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii baterii. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
    • Tryb Tylko urządzenie korzysta z funkcji GPS.
Uwaga: Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC Desire 12 nie będzie zbierała danych o lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC Desire 12 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, łącznie z Wi‍-Fi i triangulacją sygnału.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?