HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi‍-Fi i Bluetooth.
 1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.

  Pod przyciskiem Ustawienia widocznych będzie pierwszych sześć kafelków panelu Szybkie ustawienia.

 2. Aby wyświetlić wszystkie kafelki panelu Szybkie ustawienia, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół.
   Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
  • Przesuń dwa razy palcem pasek stanu w dół.
 3. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kafelków.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Dostosowywanie panelu Szybki dostęp do ustawień

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybki dostęp do ustawień.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij ikonę i wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go do żądanego położenia.
  • Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w dół obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby ukryć go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
  • Przeciągnij kafelek w górę obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby wyświetlić go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
 3. Naciśnij przycisk .
Uwaga: Liczba kafelków widocznych w pierwszym panelu Szybki dostęp do ustawień jest ograniczona. Może być konieczne przesunięcie panelu Szybki dostęp do ustawień w lewo w celu wyświetlenia kolejnych kafelków.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?