HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić, jeśli telefon stale uruchamia się ponownie lub nie włącza się całkowicie do ekranu głównego?

Jeśli telefon nie uruchamia się całkowicie do ekranu głównego lub stale uruchamia się ponownie, może to oznaczać problemy z uruchomieniem systemu operacyjnego. W takich przypadkach przed ponownym uruchomieniem na ekranie może pojawić się ikona ostrzeżenia, taka jak czerwony trójkąt z wykrzyknikiem , lub może zostać wyświetlony ekran powitalny HTC lub operatora, ale bez przejścia na ekran główny. Za pomocą trzech różnych kombinacji przycisków można wymusić ponowienie procesu uruchamiania telefonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jak uruchomić ponownie telefon za pomocą przycisków sprzętowych?.

Jeśli telefon nadal nie uruchomi się do ekranu głównego, może być konieczne przywrócenie jego ustawień fabrycznych. Ze względu na nieprawidłowe uruchamianie telefonu ustawienia fabryczne można przywrócić tylko przy użyciu specjalnych poleceń spoza ustawień urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jak przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą przycisków sprzętowych? .

Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych w telefonie nadal będą występować problemy lub ukończenie resetowania nie powiedzie się, można zainstalować ponownie oprogramowanie, co spowoduje usunięcie całej zawartości z telefonu i zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą przycisków sprzętowych?

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI podczas włączania telefonu.
 3. Przytrzymaj przycisk GŁOŚNOŚĆ podczas włączania telefonu, a następnie zwolnij przycisk GŁOŚNOŚĆ po pojawieniu się ekranu z robotem Android.
 4. Naciśnij jednocześnie przycisk ZASILANIE i ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI. Wyświetlony zostanie ekran Odzyskiwanie.
 5. Użyj przycisku GŁOŚNOŚĆ, aby przewinąć do opcji Wyczyść dane/resetowanie do ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
 6. W razie pojawienia się monitu o potwierdzenie użyj przycisku ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI w celu przewinięcia do opcji Tak, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
Uwaga: Upewnij się, że żadne inne opcje na ekranie nie zostały zaznaczone. W przeciwnym razie mogłoby dojść do unieważnienia gwarancji lub uszkodzenia telefonu (brick).
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?