HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Jaka jest najlepsza metoda zakończenia działania lub zamknięcia aplikacji?

Niektórzy użytkownicy pobierają menedżery zadań innych firm w celu automatycznego zarządzania zainstalowanymi aplikacjami. W razie nieprawidłowego zarządzania menedżery te mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jeśli na telefonie zainstalowana jest taka aplikacja, zalecane jest jej odinstalowanie, chyba że użytkownik posiada wiedzę na temat działania aplikacji i zarządzania przez nią zadaniami systemowymi w tle. Prostą i bardziej wydajną metodą zakończenia działania aplikacji jest jej zamknięcie na ekranie Ostatnie aplikacje.
  1. Naciśnij przycisk OSTATNIE APLIKACJE.
  2. Przewiń karty, aby znaleźć aplikację, a następnie przesuń ją palcem w lewo lub w prawo.
Aby zamknąć jednocześnie wszystkie uruchomione aplikacje, stuknij pozycję Wyczyść wszystko.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?