HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić, gdy nie można zainstalować aktualizacji oprogramowania?

Jeśli otrzymane zostało powiadomienie o aktualizacji oprogramowania, ale jej instalacja na telefonie kończy się niepowodzeniem, należy wykonać poniższe czynności i sprawdzić, czy rozwiążą one problem.

 • Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią operatora i nie jest w trybie roamingu. Niektórzy operatorzy do pomyślnego zweryfikowania i zainstalowania aktualizacji wymagają połączenia z ich siecią danych.
 • Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij Aplikacje i powiadomienia > Informacje o aplikacji.
  • Stuknij Aplikacje.
  Znajdź i stuknij pozycję Aktualizator, a następnie stuknij kolejno pozycje Pamięć > Wyczyść pamięć podręczną.
  Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć pozycji Aktualizator, stuknij kolejno pozycje > Pokaż system i wyszukaj ponownie Aktualizator.
 • Uruchom ponownie telefon w trybie Tryb awaryjny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Jak uruchomić telefon w trybie awaryjnym?.
Jeśli czynności te nie rozwiążą problemu, może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje System > Resetuj.
  • Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.
 3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych, a następnie stuknij pozycję Resetuj telefon.

  Jeśli w urządzeniu ustawiona została blokada bezpieczeństwa, należy także wprowadzić informacje zabezpieczające.

 4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko lub stuknij przycisk OK po pojawieniu się monitu.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?