HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 12. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 12 a siecią.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
 4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wskazówka:
 • W pozycji Ustawienia > Konta stuknij kolejno pozycje > Autosynchronizacja danych, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
 • Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
 2. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont stuknij typ konta, a następnie stuknij kolejno pozycje > Synchronizuj teraz na ekranie Ustawienia konta.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC Desire 12. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Konta.
 2. Stuknij typ konta.

  Jeśli użytkownik jest zalogowany do kilku kont danego typu, należy stuknąć konto do usunięcia.

 3. Stuknij > Usuń konto.
Ważne: Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 12 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?