HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety zapewniają szybki dostęp do ważnych informacji i zawartości multimedialnej.
  1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
  2. W menu podręcznym stuknij polecenie Dodaj aplikacje i widżety.
  3. Stuknij kolejno pozycje Lista rozwijana > Widżety.
  4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
  5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetów

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

  1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
  2. Dostosuj ustawienia widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.
  1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
  2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?