HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Jak rozpoznać, że na telefonie zainstalowana została złośliwa aplikacja innej firmy?

W przypadku zainstalowania na telefonie złośliwej aplikacji lub szkodliwego oprogramowania mogą wystąpić niektóre z poniższych problemów lub symptomów.
 • Fałszywe ostrzeżenie organów ścigania z nakazem zapłaty grzywny/opłaty
 • Fałszywe komunikaty antywirusowe
 • Nieoczekiwane wyskakujące okienka uniemożliwiające poprawne działanie telefonu
 • Przekierowanie na niezamierzoną witrynę lub pobieranie aplikacji
 • Nietypowe użytkowanie i opłaty na rachunku za telefon i transmisję danych
 • Wysyłanie niezamierzonych wiadomości SMS lub e-mail do kontaktów z telefonu
 • Niezamierzone wpisy lub przesyłana zawartość do serwisów społecznościowych
 • Nagłe pojawienie się nowej aplikacji
 • Zauważalne skrócenie czasu pracy baterii po zainstalowaniu nowej aplikacji

Wiele złośliwych aplikacji innych firm uruchamia się automatycznie podczas włączania telefonu lub wprowadza dla siebie ustawienia administratorów urządzenia w celu utrudnienia odinstalowania aplikacji. Aby temu zapobiec, odinstaluj lub wyłącz podejrzane aplikacje.

 1. Uruchom ponownie telefon w trybie Tryb awaryjny, wykonując czynności właściwe dla zainstalowanego systemu operacyjnego.
  • Android 7 lub nowszy: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij i przytrzymaj polecenie Wyłącz do momentu ponownego uruchomienia telefonu.
  • Android 6: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij i przytrzymaj polecenie Wyłącz do momentu pojawienia się monitu Uruchom w trybie awaryjnym. Stuknij przycisk OK.
 2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij Aplikacje i powiadomienia > Informacje o aplikacji.
  • Stuknij Aplikacje.
 4. Wyszukaj podejrzane lub nieznane aplikacje, a następnie stuknij pozycję Odinstaluj lub Wyłącz.

  Jeśli nie widzisz żadnych podejrzanych aplikacji, odinstaluj niedawno pobrane aplikacje, które zainstalowano krótko przed wystąpieniem symptomów.

 5. Jeśli aplikacja nie ma opcji odinstalowania lub wyłączenia, wróć na główny ekran Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje Lokalizacja i blokady > Aplikacje do administrowania urządzeniem.
  • Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Aplikacje do administrowania urządzeniem.
  • Stuknij pozycję Zabezpieczenia > Administratorzy urządzenia.
  Następnie ponownie wykonaj czynności 3 i 4, aby odinstalować lub wyłączyć aplikację.
 6. Uruchom ponownie telefon i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  Jeśli problemu nie udało się naprawić, może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje System > Resetuj.
  • Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.
 3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych, a następnie stuknij pozycję Resetuj telefon.

  Jeśli w urządzeniu ustawiona została blokada bezpieczeństwa, należy także wprowadzić informacje zabezpieczające.

 4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko lub stuknij przycisk OK po pojawieniu się monitu.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?