HTC Desire 12‎

Szkolenia

< < Menu

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 12

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC Desire 12 w Dysk Google można w dowolnym momencie przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia i kasowanie danych.
 2. Stuknij pozycję Wykonaj kopię zapasową danych.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij ikonę .
 4. Upewnij się, że włączona została funkcja Przywracanie automatyczne.

  Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia zapisane za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji w telefonie HTC Desire 12.

Wskazówka: Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję Kopia zapasowa konta, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję Dodaj konto w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.

Dla jakiego rodzaju danych można tworzyć kopie zapasowe?

Poniżej wymieniono elementy telefonu z systemem Android 7, których kopię zapasową można utworzyć przy użyciu konta Google:

Ekran główny Tapeta
Lista aplikacji
 • Aplikacje zainstalowane za pomocą aplikacji Sklep Google Play.
 • Rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie aplikacji oraz foldery z aplikacjami utworzone w widoku Własne.
Dane aplikacji i ustawienia
 • Historia połączeń.
 • Ustawienia aplikacji Kalendarz Google i Gmail.
 • Dane zsynchronizowane z kontem Google, takie jak kontakty Google i wydarzenia w kalendarzu.
 • Dane aplikacji HTC, takie jak zapisane na telefonie kontakty z aplikacji Kontakty, lista miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail z aplikacji Poczta.
 • Dane i ustawienia zainstalowanych aplikacji innych firm, o ile one na to zezwalają.
Ustawienia urządzenia Dzwonki, sieci Wi‍-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Funkcja automatycznych kopii zapasowych tworzy okresowo kopie zapasowe zawartości telefonu w folderze prywatnym w usłudze Dysk Google. Są one wykonywane co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi‍-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci usługi Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.

Uwaga: Przywrócenie tapety z poprzedniego telefonu zależy od zgodności rozdzielczości jego ekranu z telefonem HTC Desire 12.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?