HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Połączenie Wi‍-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi‍-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.
Uwaga: Dostępność i zasięg sygnału Wi‍-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi‍-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij przełącznik Wł./wył. sieci Wi‍-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi‍-Fi.
 3. Stuknij pozycję Wi-Fi, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.
Wskazówka: Przewiń ekran w dół do pozycji Zapisane sieci.

Łączenie z siecią Wi‍-Fi

 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi.

 2. Stuknij sieć Wi‍-Fi, z którą chcesz się połączyć.
 3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
 4. Stuknij pozycję Połącz. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi‍-Fi .

Łączenie z siecią Wi‍-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi‍-Fi z funkcją Wi‍-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC 10 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.
 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi‍-Fi.

 2. Przewiń na koniec listy dostępnych sieci Wi‍-Fi i stuknij kolejno pozycje Ustawienia Wi-Fi > Zawansowane > Przycisk WPS.
  Uwaga: Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), należy stuknąć kolejno pozycje Ustawienia Wi-Fi > Zaawansowane > Kod PIN dla WPS.
 3. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi‍-Fi.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi‍-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC 10, aby automatycznie logował się do publicznych sieci Wi‍-Fi, których regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi‍-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi‍-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).
Ważne: Punkt dostępu sieci Wi‍-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi‍-Fi.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Jeśli połączenie Wi‍-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik Wł./wył. sieci Wi‍-Fi, aby ją włączyć.
 3. Wybierz opcję Wi-Fi.
 4. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje Ustawienia Wi‑Fi > Zaawansowane.
 5. W obszarze Ustawienia WISPr stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Automatyczne logowanie, aby ją włączyć.
 6. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia konta WISPr > Dodaj nowe konto.
 7. Wprowadź nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (pełna nazwa domeny) oraz hasło.
 8. Stuknij kolejno pozycje > Zapisz. Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi‍-Fi, możesz dodać więcej kont.
 9. Nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi‍-Fi.
Wskazówka: Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?