HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Skaner linii papilarnych

Odcisk palca umożliwia szybkie wznowienie działania i odblokowanie telefonu HTC 10. Można wprowadzić maksymalnie 5 odcisków palców.

Podczas konfigurowania i używania skanera linii papilarnych należy stosować się do poniższych wskazówek:

 • Palec oraz skaner linii papilarnych powinny być suche i czyste.
 • Zeskanować należy całą opuszkę palca, łącznie z bokami i czubkiem.
 • Podczas rejestrowania odcisku palec należy przyłożyć do skanera do momentu pojawienia się wibracji.
 • Skaner linii papilarnych zapewnia wykrywanie w zakresie 360° — w celu włączenia ekranu lub odblokowania telefonu HTC 10 zarejestrowany palec można przyłożyć do skanera pod dowolnym kątem.
Uwaga: Ustawienie skanera linii papilarnych jako funkcji odblokowywania telefonu HTC 10 może się nie udać w przypadku zalogowania się do konta Exchange ActiveSync, które wymaga ustawienia innej metody odblokowywania ekranu (takiej jak hasło). Skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu sprawdzenia, czy konto Exchange ActiveSync obsługuje skaner linii papilarnych.

Dodawanie odcisku palca po raz pierwszy

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Skaner odcisku palca.
 2. Stuknij Dodaj odcisk palca.

  Jeśli nie ustawiono jeszcze blokady ekranu, wyświetlony zostanie monit o wybranie i skonfigurowanie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowywania telefonu. Patrz część Ustawianie blokady ekranu.

 3. W razie pojawienia się monitu określ sposób wyświetlania treści powiadomień przy aktywnej blokadzie telefonu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
 4. Dotknij skanera odcisku palca lub stuknij pozycję Start.
 5. Przyłóż wybrany palec do skanera do momentu pojawienia się wibracji, a następnie unieś go.
 6. Przyłóż palec do skanera kilka razy do momentu pomyślnego zarejestrowania odcisku. Najlepszy wynik można uzyskać, przykładając palec do skanera za każdym razem pod tym samym kątem.
 7. Po pomyślnym zarejestrowaniu odcisku palca stuknij pozycję Gotowe.
Można teraz wznawiać działanie i odblokowywać telefon za pomocą odcisku palca.
Ważne: Jeśli rozpoznanie palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, konieczne będzie wprowadzenie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła blokady ekranu. Po kolejnych 10 nieudanych próbach dane telefonu telefon zostaną usunięte.

Ustawienia skanera odcisku palca

Za pomocą skanera odcisku palca można wykonać określone czynności niezależnie od tego, czy odcisk palca został dodany czy nie. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć w pozycji Ustawienia.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Skaner odcisku palca.
 2. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
 3. Dotknięcie skanera odcisku palca spowoduje uaktywnienie poniższych funkcji nawet, jeśli odcisk palca nie został dodany. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć:
  • Przywróć ekran: Wznawianie działania do ekranu blokady.
  • Dotknij, aby zrobić selfie: Rejestrowanie zdjęć selfie podczas korzystania z trybu Zdjęcie selfie lub Wideo selfie w aplikacji Aparat HTC. Funkcja ta jest dostępna tylko w telefonach ze skanerem odcisku palca znajdującym się na panelu tylnym.
 4. Aby zarządzać odciskami palców:
  • Stuknij pozycję Dodaj odcisk palca, aby dodać co najmniej jeden odcisk palca w celu obsługi odblokowywania telefonu.
  • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji Wibracje przy skanowaniu w zależności od tego, czy dotknięcie skanera odcisku palca ma uaktywniać wibracje czy nie.
  • Stuknij zarejestrowany odcisk palca, aby zmienić jego nazwę lub go usunąć.
  • Stuknij pozycję Resetuj skaner linii papilarnych, aby usunąć wszystkie zarejestrowane odciski palców.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?