HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z panelu Szybki dostęp do ustawień

W panelu Szybki dostęp do ustawień można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi‍-Fi i Bluetooth.
 1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.

  Pod paskiem stanu widoczny będzie krótki pasek Szybki dostęp do ustawień.

 2. Aby wyświetlić cały panel Szybki dostęp do ustawień, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na ekranie blokady przesuń palcem raz od góry na dół.
  • Na dowolnym innym ekranie przesuń raz w dół dwoma palcami lub przesuń dwa razy w dół jednym palcem, zaczynając od paska stanu.
  • Po otwarciu krótkiego panelu Szybki dostęp do ustawień stuknij
 3. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kafelków.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Dostosowywanie panelu Szybki dostęp do ustawień

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybki dostęp do ustawień.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij ikonę i wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go do żądanego położenia.
  • Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w dół obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby ukryć go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
  • Przeciągnij kafelek w górę obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby wyświetlić go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
 3. Naciśnij przycisk .
Uwaga: Liczba kafelków widocznych w pierwszym panelu Szybki dostęp do ustawień jest ograniczona. Może być konieczne przesunięcie panelu Szybki dostęp do ustawień w lewo w celu wyświetlenia kolejnych kafelków.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?