HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

HTC Aparat

Rejestruj znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu. Dla wygody użytkownika dostępnych jest kilka sposobów uruchamiania aplikacji Aparat.
  • Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  • Naciśnij dwa razy przycisk ZASILANIE, gdy ekran jest wyłączony.
    Wskazówka: Należy upewnić się, że w pozycji Ustawienia > Ekran, gesty i przyciski zaznaczona została opcja Uruchom szybko aparat.
Uaktywniony zostanie tryb Zdjęcie, będący domyślnym trybem fotografowania.
Przełącz tryby lampy błyskowej.
Otwórz menu wysuwane, aby wybrać tryb przechwytywania i dostosować ustawienia aparatu.
Przełącz tryby HDR dla zdjęć.
Przełącz między aparatem przednim i głównym.
Przełącz między trybem Wideo a Zdjęcie.
Zrób zdjęcie.
Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem standardowego zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

W trybie lub aparat automatycznie dostosowuje jasność lampy do danego zdjęcia.

W trybie Zdjęcie selfie można ponadto stuknąć ikonę lampy błyskowej w celu włączenia lub wyłączenia ekranowej lampy błyskowej.

Rejestrowanie za pomocą przycisków głośności

W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
  3. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Opcje przycisku głośności.
  4. Wybierz sposób korzystania z przycisków głośności w aplikacji Aparat.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?