HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmieniać kolejność aplikacji.
 1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
 2. Stuknij ikonę Lista rozwijana, a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.
 3. Wybierz pozycję Własne, aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie.

Wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji na ekranie Aplikacje

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje > Pokaż/ukryj aplikacje.
 2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
 3. Stuknij przycisk Gotowe.

Grupowanie aplikacji w folderze

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij Lista rozwijana > Użytkownika.
 2. Po zakończeniu stuknij Menu > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
 4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
 5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
 6. Po zakończeniu stuknij Gotowe.

Przenoszenie aplikacji i folderów

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij Lista rozwijana > Użytkownika.
 2. Po zakończeniu stuknij Menu > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
  • Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki lub w celu przeniesienia na inną stronę.
 4. Po zakończeniu stuknij Gotowe.

Usuwanie aplikacji z folderu

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij Lista rozwijana > Użytkownika.
 2. Po zakończeniu stuknij Menu > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
 4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
 5. Po zakończeniu stuknij Gotowe.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?