HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Łączenie z siecią VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów w sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej lub domowej.

Przed połączeniem telefonu HTC 10 z siecią lokalną może zostać wyświetlone polecenie:
 • Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa.
 • Wprowadzenia danych logowania.
 • Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w przypadku łączenia się z zabezpieczoną siecią firmową. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przed zainicjowaniem połączenia VPN należy najpierw nawiązać w telefonie HTC 10 połączenie Wi‍-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Ważne: Aby móc skonfigurować połączenie VPN i korzystać z danych logowania, należy najpierw ustawić kod PIN, hasło lub wzór blokady ekranu.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Więcej > VPN, a następnie stuknij .
 3. Wprowadź ustawienia sieci VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
 4. Stuknij przycisk Zapisz.

Łączenie z VPN

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Więcej > VPN.
 3. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
 4. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję Połącz. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .
Aby zakończyć połączenie VPN, stuknij je, a następnie stuknij pozycję Rozłącz.
Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?