HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC 10 jako hotspota Wi‍-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC 10 jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
 • Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
 • Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi‍-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Więcej > Hotspot i tethering > Hotspot Wi-Fi.

  Po włączeniu hotspota Wi‍-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.

 3. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
 4. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

  Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z HTC 10 jako z routera bezprzewodowego.

 5. Stuknij pozycję Zarządzaj użytkownikami, aby ustawić ograniczenie liczby użytkowników, którzy mogą nawiązywać połączenie z hotspotem Wi‍-Fi.
 6. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Przenośny hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC 10 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ważne: Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?