HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie monit o udzielenie uprawnień dostępu do określonych danych lub funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad tym, jakie aplikacje korzystają z autoryzowanego dostępu.
  • W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję Odmów, aby chronić telefon.
  • Po wybraniu w zaufanej aplikacji opcji Odmów korzystanie z aplikacji lub dostęp do jej wszystkich funkcji mogą być niemożliwe. W takim przypadku należy przejść do pozycji Ustawienia i zmienić uprawnienia aplikacji.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Konfiguruj aplikacje > Uprawnienia aplikacji, a następnie stuknij typ danych lub funkcję, aby wybrać aplikacje, które będą miały do nich dostęp.
  3. Włącz przełącznik Wł./wył. aplikacji, aby zezwolić jej na dostęp do danych lub funkcji.
Wskazówka: Aby zmienić typy danych, do których aplikacja może mieć dostęp, naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje, stuknij , a następnie stuknij pozycję Uprawnienia.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?