HTC 10‎

Szkolenia

< < Menu

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).
Ważne: Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.
  2. Stuknij pozycję Blokada karty SIM.
  3. Stuknij przełącznik Wł./wył. pozycji Zablokuj kartę SIM, aby ją włączyć. Wpisz domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij OK.
  4. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję Zmień kod PIN do karty SIM.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC 10, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

  1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij Dalej.
  2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.
  3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?